Firma

Zapewnia Klientom profesjonalne usługi w zakresie reprezentowania przed sądami i innymi organami administracyjnymi i samorządowymi, bieżącego doradztwa prawnego i korporacyjnego.
Sporządzanie opinii prawnych oraz projektów umów, udział w negocjacjach i działaniach przedsądowych (a w szczególności w zakresie windykacji)
Kompleksowej opieki prawnej w postępowaniu karnym (zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym), przygotowania pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych.