Główna aktywność zawodowa

Specjalizacja w prawie karnym i cywilnym (w tym sporządzanie środków zaskarżenia zwłaszcza apelacji i skarg kasacyjnych)
Prowadzenie spraw również z zakresu prawa rodzinnego (w tym rozwodowe) oraz gospodarczego, obsługa kompleksowa firm pod względem prawnym,
sporządzanie opinii, doradztwo, występowanie przed sądami – na życzenie klienta – w każdym regionie Polski.